Ceník pronájmu vysokozdvižných plošin

 1. plošiny
  MP - 16
  MP - 20
  DT - 28
 2. sazba hodinová bez DPH [Kč]
  790,-
  860,-
  1200,-
 3. cena za ujetý km bez DPH [Kč]
  28,-
  28,-
  28,-

Účtována je první započatá hodina, poté každá započatá půlhodina..